ភាពឯកជន

គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

កែប្រែចុងក្រោយ: ខែធ្នូ 29, 2022

សេចក្តីផ្តើម

យើង (ជាសមូហភាព "ក្រុមហ៊ុន" "យើង" ឬ "យើង") គោរពឯកជនភាពរបស់អ្នក ហើយក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាការពារវាតាមរយៈការអនុលោមតាមគោលការណ៍នេះ។

គោលការណ៍នេះពិពណ៌នាអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលពីអ្នក ឬដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ("គេហទំព័រ") និងការអនុវត្តរបស់យើងសម្រាប់ការប្រមូល ប្រើប្រាស់ ថែរក្សា ការពារ និងបង្ហាញព័ត៌មាននោះ។

គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន៖

 • នៅលើគេហទំព័រនេះ។
 • នៅក្នុងអ៊ីមែល អត្ថបទ ទូរស័ព្ទ និងសារអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតរវាងអ្នក និងគេហទំព័រនេះ។
 • តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងកុំព្យូទ័រ អ្នកទាញយកពីគេហទំព័រនេះ ដែលផ្តល់នូវអន្តរកម្មដែលមិនផ្អែកលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអ្នក និងគេហទំព័រនេះ។
 • នៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មភាគីទីបី ប្រសិនបើកម្មវិធី ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះរួមបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គោលការណ៍នេះ។

វាមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយ៖

 • យើងនៅក្រៅបណ្តាញ ឬតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀត រួមទាំងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីណាមួយ (រួមទាំងសាខា និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង); ឬ
 • ភាគីទីបីណាមួយ (រួមទាំងសាខា និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង) រួមទាំងតាមរយៈកម្មវិធី ឬខ្លឹមសារណាមួយ (រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ដែលអាចភ្ជាប់ទៅ ឬអាចចូលប្រើបានពី ឬនៅលើគេហទំព័រ។

សូមអានគោលការណ៍នេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីយល់អំពីគោលការណ៍ និងការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នក និងរបៀបដែលយើងនឹងចាត់ចែងវា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយគោលការណ៍ និងការអនុវត្តរបស់យើងទេ ជម្រើសរបស់អ្នកគឺមិនត្រូវប្រើគេហទំព័ររបស់យើងទេ។ តាមរយៈការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ គោលការណ៍នេះអាចផ្លាស់ប្តូរពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់មានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងបង្ហោះវា ហើយអនុវត្តចំពោះរាល់ការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័របន្ទាប់ពីនោះ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ជាទៀងទាត់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

ក្មេងអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ

គេហទំព័ររបស់យើងមិនមានបំណងសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំទេ។ គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំអាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដល់ ឬនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ សូមកុំប្រើប្រាស់ ឬផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះ ឬនៅលើ ឬតាមរយៈមុខងារណាមួយរបស់វា/ចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ ធ្វើការទិញណាមួយតាមរយៈគេហទំព័រ ប្រើប្រាស់ លក្ខណៈពិសេសអន្តរកម្ម ឬមតិសាធារណៈណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ ឬផ្តល់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនអ្នកដល់ពួកយើង រួមទាំងឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬឈ្មោះអេក្រង់ ឬឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអ្នកអាចប្រើ។ ប្រសិនបើយើងដឹងថា យើងបានប្រមូល ឬទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ ដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមពីមាតាបិតា យើងនឹងលុបព័ត៌មាននោះ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាយើងប្រហែលជាមានព័ត៌មានណាមួយពី ឬអំពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក និងរបៀបដែលយើងប្រមូលវា។

យើងប្រមូលព័ត៌មានជាច្រើនប្រភេទពី និងអំពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង រួមទាំងព័ត៌មាន៖

 • តាមរយៈនោះ អ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ ("ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន");
 • នោះ​គឺ​អំពី​អ្នក​ប៉ុន្តែ​ជា​បុគ្គល​មិន​បាន​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​។ និង/ឬ
 • អំពីការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតរបស់អ្នក ឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រ និងព័ត៌មានលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់របស់យើង។

យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះ៖

 • ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនៅពេលអ្នកផ្តល់វាដល់យើង។
 • ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នករុករកតាមគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់ អាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈខូគី គេហទំព័រប៊ីកុន និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត។
 • ពីភាគីទីបី - ឧទាហរណ៍ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។

ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដល់យើង

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងអាចរួមមានៈ

 • ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដោយការបំពេញទម្រង់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ការជាវសេវាកម្មរបស់យើង ការបង្ហោះសម្ភារៈ ឬស្នើសុំសេវាកម្មបន្ថែម។ យើងក៏អាចសួរអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រកួត ឬការផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយពួកយើង និងនៅពេលអ្នករាយការណ៍បញ្ហាជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។
 • កំណត់ត្រា និងច្បាប់ចម្លងនៃការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក (រួមទាំងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល) ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើង។
 • ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះការស្ទង់មតិដែលយើងអាចស្នើឱ្យអ្នកបំពេញសម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវ។
 • ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការដែលអ្នកអនុវត្តតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង និងការបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន មុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។
 • សំណួរស្វែងរករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។

អ្នកក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលត្រូវបោះពុម្ព ឬបង្ហាញ (បន្តបន្ទាប់ "បង្ហោះ") នៅលើតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ ឬបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ ឬភាគីទីបី (ជាសមូហភាព "ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់")។ ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកត្រូវបានបង្ហោះ និងបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកដទៃដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះបីជាយើងអាចកំណត់ការចូលប្រើទំព័រជាក់លាក់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែសូមដឹងថា គ្មានវិធានការសុវត្ថិភាពណាដែលល្អឥតខ្ចោះ ឬមិនអាចចូលបាន។ លើសពីនេះ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើបានទេ។ ដូច្នេះហើយ យើងមិនអាចនិងមិនធានាថាការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានមើលដោយមនុស្សដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅពេលអ្នករុករក និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង យើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីឧបករណ៍របស់អ្នក សកម្មភាពរុករក និងលំនាំ រួមទាំង៖

 • ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង រួមទាំងទិន្នន័យចរាចរណ៍ ទិន្នន័យទីតាំង កំណត់ហេតុ និងទិន្នន័យទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត និងធនធានដែលអ្នកចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ។
 • ព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័រ និងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងប្រភេទកម្មវិធីរុករក។

យើងក៏អាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នកតាមពេលវេលា និងតាមរយៈគេហទំព័រភាគីទីបី ឬសេវាកម្មអនឡាញផ្សេងទៀត (ការតាមដានអាកប្បកិរិយា)។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬយើងអាចរក្សាវា ឬភ្ជាប់វាជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលតាមវិធីផ្សេងទៀត ឬទទួលបានពីភាគីទីបី។ វាជួយយើងក្នុងការកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង និងផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រសើរជាងមុន រួមទាំងការអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើ៖

 • ប៉ាន់ប្រមាណទំហំទស្សនិកជននិងលំនាំប្រើប្រាស់របស់យើង។
 • រក្សាទុកព័ត៌មានអំពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ដោយអនុញ្ញាតឱ្យយើងកែសម្រួលគេហទំព័ររបស់យើងតាមចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
 • បង្កើនល្បឿនការស្វែងរករបស់អ្នក។
 • ស្គាល់អ្នកនៅពេលអ្នកត្រលប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

បច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះអាចរួមមាន:

 • ខូគី (ឬខូឃីកម្មវិធីរុករក) ។ ខូគីគឺជាឯកសារតូចមួយដែលដាក់នៅលើថាសរឹងនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ អ្នកអាចបដិសេធមិនទទួលយកខូគីកម្មវិធីរុករកដោយបើកដំណើរការការកំណត់សមស្របនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការកំណត់នេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័ររបស់យើងបានទេ។ លុះត្រាតែអ្នកបានកែសម្រួលការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ដូច្នេះវានឹងបដិសេធខូគី នោះប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងចេញខូឃី នៅពេលអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។
 • ខូឃី Flash ។ លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើវត្ថុដែលបានរក្សាទុកក្នុងតំបន់ (ឬខូគី Flash) ដើម្បីប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីចំណូលចិត្ត និងការរុករករបស់អ្នកទៅកាន់ ពី និងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ខូគី Flash មិន​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ការ​កំណត់​កម្មវិធី​រុករក​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ដូច​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ខូគី​របស់​កម្មវិធី​រុករក។
 • Web Beacons ។ ទំព័រនៃគេហទំព័ររបស់យើង និងអ៊ីមែលរបស់យើងអាចមានឯកសារអេឡិចត្រូនិកតូចៗដែលគេស្គាល់ថាជា web beacons (ហៅផងដែរថាជា gifs ច្បាស់។ ស្លាកភីកសែល និង gifs ភីកសែលតែមួយ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន ឧទាហរណ៍ រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលមើលគេហទំព័រទាំងនោះ។ ទំព័រ ឬបើកអ៊ីមែល និងសម្រាប់ស្ថិតិគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ ការកត់ត្រាប្រជាប្រិយភាពនៃខ្លឹមសារគេហទំព័រជាក់លាក់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃម៉ាស៊ីនមេ)។
 • Javascript ដែលប្រើសេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យអំពីសកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការ
 • លេខទូរស័ព្ទដែលអាចតាមដានបាន ដែលតាមដានការហៅទូរសព្ទដែលធ្វើឡើងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រនេះ។
 • ទិន្នន័យគេហទំព័រក្រៅបណ្តាញ – រួមមានទាំងការរក្សាទុកក្នុងមូលដ្ឋាន និងពីចម្ងាយនៃសកម្មភាព
 • ព័ត៌មានកំណត់គោលដៅភូមិសាស្ត្រអំពីទីតាំងរបស់អ្នកនៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ ប៉ុន្តែយើងអាចភ្ជាប់ព័ត៌មាននេះទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក ដែលយើងប្រមូលពីប្រភពផ្សេងទៀត ឬអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។

ភាគីទីបី ការប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត។

ខ្លឹមសារ ឬកម្មវិធីមួយចំនួន រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានបម្រើដោយភាគីទីបី រួមមានអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងម៉ាស៊ីនមេ អ្នកផ្តល់មាតិកា និងអ្នកផ្តល់កម្មវិធី។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចប្រើខូគីតែម្នាក់ឯង ឬដោយភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានដែលពួកគេប្រមូលបានអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬពួកគេអាចប្រមូលព័ត៌មាន រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន អំពីសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នកតាមពេលវេលា និងតាមគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នា និងសេវាកម្មអនឡាញផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ (អាកប្បកិរិយា) ឬមាតិកាគោលដៅផ្សេងទៀត។

យើងមិនគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជាតាមដានរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះ ឬរបៀបដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវបានប្រើនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬខ្លឹមសារគោលដៅផ្សេងទៀត អ្នកគួរតែទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាដែលទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក ឬដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ៖

 • ដើម្បីបង្ហាញគេហទំព័រនិងមាតិការបស់វាដល់អ្នក។
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំពីយើង។
 • ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ។
 • ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងអំពីគណនី/ការជាវរបស់អ្នក រួមទាំងការជូនដំណឹងអំពីការផុតកំណត់ និងការបន្ត។
 • ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើង និងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យាណាមួយដែលបានបញ្ចូលរវាងអ្នក និងយើង រួមទាំងការចេញវិក្កយបត្រ និងការប្រមូល។
 • ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័ររបស់យើង ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូន ឬផ្តល់ទោះបីជាវាក៏ដោយ។
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងមុខងារអន្តរកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
 • នៅក្នុងវិធីផ្សេងទៀត យើងអាចពណ៌នានៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

យើងក៏អាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីទំនិញ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីរបស់យើងផ្ទាល់ និងភាគីទីបីដែលអាចចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នក។

យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូលពីអ្នក ដើម្បីអាចឱ្យយើងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ ទោះបីជាយើងមិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើ ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចសន្មតថាអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលដៅរបស់វា។

ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងអាចលាតត្រដាងព័ត៌មានរួមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនិងព័ត៌មានដែលមិនបញ្ជាក់ពីបុគ្គលណាមួយដោយគ្មានការដាក់កម្រិត។

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលឬអ្នកផ្តល់ជូនដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ៖

 • ដល់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខារបស់យើង។
 • ចំពោះអ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្តល់សេវា និងភាគីទីបីផ្សេងទៀត ដែលយើងប្រើដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់យើង និងដែលត្រូវបានចងក្រងដោយកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាសម្ងាត់ ហើយប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងដែលយើងបង្ហាញវាដល់ពួកគេ។
 • ទៅកាន់អ្នកទិញ ឬអ្នកស្នងតំណែងផ្សេងទៀត នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរួមបញ្ចូលគ្នា ការដកភាគហ៊ុន ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរៀបចំឡើងវិញ ការរំលាយ ឬការលក់ ឬផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ឬទាំងអស់ ថាតើជាការព្រួយបារម្ភ ឬជាផ្នែកមួយនៃការក្ស័យធន ការរំលាយចោល ឬដំណើរការស្រដៀងគ្នានៅក្នុង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងគឺស្ថិតក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានផ្ទេរ។
 • ដល់ភាគីទីបីដើម្បីធ្វើទីផ្សារផលិតផលរបស់ពួកគេឬ។ យើងតាមកិច្ចសន្យាតម្រូវឱ្យភាគីទីបីទាំងនេះរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាសម្ងាត់ ហើយប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងដែលយើងបង្ហាញវាឱ្យពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ។
 • ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលអ្នកផ្តល់វា។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារ "e-mail a friend" នៃគេហទំព័ររបស់យើង យើងនឹងបញ្ជូនមាតិកានៃអ៊ីមែលនោះ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកទទួល។
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញដោយពួកយើងនៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។
 • ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។

យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ៖

 • ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការច្បាប់ឬនីតិវិធីច្បាប់ណាមួយដែលរួមមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់រដ្ឋាភិបាលឬបទប្បញ្ញត្តិ។
 • ដើម្បីអនុវត្ត ឬអនុវត្តលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង ឬលក្ខខណ្ឌនៃការលក់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត រួមទាំងសម្រាប់គោលបំណងនៃការចេញវិក្កយបត្រ និងការប្រមូល។
 • ប្រសិនបើយើងជឿថាការបង្ហាញគឺជាការចាំបាច់ ឬសមស្របដើម្បីការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន អតិថិជនរបស់យើង ឬអ្នកដទៃ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយក្រុមហ៊ុន និងអង្គការផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងនៃការការពារការក្លែងបន្លំ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។

សិទ្ធិឯកជនភាពកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក

ផ្នែកនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1798.83 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដែលជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ស្នើសុំព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់របស់ពួកគេ។ ដើម្បីធ្វើសំណើបែបនេះ សូមសរសេរ ឬហៅមកយើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងអាសយដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

វាជាគោលការណ៍របស់យើងក្នុងការបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលយើងធ្វើចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈចំពោះរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈការជូនដំណឹងនៅលើទំព័រដើមនៃគេហទំព័រ។ កាលបរិច្ឆេទដែលគោលការណ៍ឯកជនភាពត្រូវបានកែសម្រួលចុងក្រោយត្រូវបានកំណត់នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា យើងមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលសកម្ម និងទាន់សម័យដែលអាចចែកចាយបានសម្រាប់អ្នក ហើយសម្រាប់ការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាទៀងទាត់ និងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង

ដើម្បីសួរសំណួរ ឬមតិយោបល់អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ និងការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើង សូមសរសេរមកយើង ឬទូរស័ព្ទមកយើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងអាសយដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។

បើកព័ត៌មានមូលដ្ឋានទិន្នន័យការទូទាត់

អនុលោមតាម សន្និបាតវិក័យប័ត្រ (AB) 1278គ្រូពេទ្យត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់អ្នកជំងឺរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងជំងឺ បើកមូលដ្ឋានទិន្នន័យការទូទាត់ (Database) ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សេវា Medicare & Medicaid ឬ CMS ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ Open Payments គឺជាឧបករណ៍សហព័ន្ធដែលប្រើដើម្បីស្វែងរកការទូទាត់ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ និងឧបករណ៍ទៅកាន់គ្រូពេទ្យ និងមន្ទីរពេទ្យបង្រៀន។ វាអាចត្រូវបានរកឃើញនៅ https://openpaymentsdata.cms.gov

*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។